Galerij

Deze fotoreeks van Jacques Brel toont een selectie beelden uit de archieven van de Fondation Jacques Brel en beelden van andere fotografen.

Deze foto's zijn en blijven eigendom van hun respectieve rechthebbenden, met wie contact kan worden opgenomen via de adressen in deze lijst met daarin de namen van de fotografen en bureaus die foto’s van Jacques Brel bezitten..

De voorstelling van deze portretten impliceert in geen geval de toestemming om ze te exploiteren, met uitzondering van hun weergave op de onderhavige website. Voor elk ander gebruik van de foto's is voorafgaande schriftelijke toelating nodig en meestal ook een vergoeding, overeen te komen met de rechthebbenden. De voorstelling van de onderstaande foto's garandeert op geen enkele manier dat de betrokken rechthebbenden toestemming zouden geven voor de exploitaties waarvoor de foto's zouden worden gevraagd.

Resultaat van de zoekopdracht (888)

Pagina's