De Fondation

Miche Brel, France en hun familie willen het patrimonium bewaren dat bestaat uit belangrijke archieven die verzameld werden binnen de vereniging en uit privédocumenten van de familie. Daarom besloten ze om een stichting van openbaar nut op te richten die dat patrimonium zou bewaren.

 

De nieuwe Fondation Jacques Brel werd opgericht in de lente van 2011 en zal verschillende belangeloze doelen nastreven die ook beschreven staan in haar statuten:

•     Alle documenten verzamelen, bewaren en restaureren die te maken hebben met de persoon Jacques Brel en zijn werk en leven,
•     Het voortbestaan daarvan verzekeren, de kennis erover verbeteren en de overdracht vergemakkelijken,
•     De kennis in die archieven verspreiden, naamsbekendheid geven en ze toegankelijk maken voor niet winstgevende, educatieve en wetenschappelijke doeleinden, volgens de modaliteiten die nog gedefinieerd moeten worden.

Indien derden originele en unieke documenten aan de vereniging geven, dan verbieden de statuten dat die op dezelfde manier overgedragen worden als documenten die voortkomen uit het familiaal patrimonium (behalve in uitzonderlijke omstandigheden).
Om meer mensen kennis te laten maken met Jacques en de verspreiding van het oeuvre van de artiest uit te breiden, wil de Fondation Jacques Brel een catalogus opstellen van zijn werk.
De stichting zal over de archivering en klassering waken en de documenten beschikbaar maken voor alle geïnteresseerden.

Downloads:

Status
Livres
Affiches programmes