Inleiding

« Le talent c’est avoir l’envie de faire quelque chose. »

“Brel Parle”, 1971

Jacques Brel leefde intens in het heden. Hij had nooit een plan voor ogen. Voor hem was morgen altijd te ver weg. Vandaag is zijn werk ons erfgoed geworden.
Omdat Miche Brel en haar familie zijn werk en de talrijke archieven wilden bewaren die ze beetje bij beetje verzamelden, hebben ze in december 2010 een Stichting van openbaar nut opgericht.
De toekomst van Jacques ligt voortaan in de handen van een overgangsproces van dit artistieke erfgoed dat nog zo hard leeft en op hem lijkt en waarvan de Stichting Jacques Brel de verzamelplaats zal zijn.

Er zal een inventaris van de archieven van de Stichting online gezet worden, die nadien bijgewerkt zal worden naarmate de documenten geïnventariseerd en verzameld worden.
Ieder roept op zijn manier, via zijn inzicht en talent de artiest of de man weer tot leven, vertolkt zijn repertoire, vertaalt en illustreert zijn woorden en teksten, geeft ze door en drukt ze uit. Die woorden en teksten hebben die persoon op een dag geraakt en zo blijft dat gevoel bestaan.

De Fondation
Lijst van tolken
Lijst van namen
Lijst met beeldende kunstenaars
De verzamelhoek