Wie zijn wij ?

Het werk, de vertolkingen, de naam en de afbeeldingen van Jacques Brel zijn beschermd. Als u die wilt gebruiken, dan hebt u een of meerdere toestemmingen van verschillende tussenkomende partijen nodig, afhankelijk van de aard van uw project en waarvoor u de gegevens wilt gebruiken. Meer informatie over de stappen die u moet ondernemen, vindt u in de rubriek Mijn Project met BREL.

 

De gegeven informatie is bedoeld om u te helpen waardoor het eenvoudiger wordt om de aanvragen te beheren. De richtlijnen zijn enkel ter informatie en zijn vrij algemeen. Dat betekent niet dat een meer specifiek onderzoek van de soms complexe eigenschappen van elk project niet nodig is. Als u een aanvraag indient, dan betekent dat niet dat die automatisch goedgekeurd wordt. Maar wij kunnen u verzekeren dat wij elk project aandachtig doornemenen dat ons werk veel eenvoudiger wordt indien u een zo compleet mogelijke dossier indient.

Uw voornaamste gesprekspartners zijn, rechtstreeks of in bepaalde gevallen via onze tussenkomst, de Editions Jacques Brel, de medeuitgevers of andere uitgevers van liedjes van Jacques - zie de lijst met titels -, de onverdeelde eigendom Jacques Brel die zijn erfgenamen groepeert en de morele rechten van Jacques Brel beheert, de (mede)componisten van liedjes die vermeld staan in de lijst met titels, de ondernemingen van collectief beheer van auteursrechten (Sabam in België, Sacem in Frankrijk,…), de eigenaars van audio- en videoopnames van Jacques, de bronnen van interviews met Jacques, de fotografen die hem gefotografeerd hebben en de Fondation Jacques Brel van openbaar nut.

De Editions Jacques Brel verzekert u dat uw aanvraag door de desbetreffende personen opgevolgd zal worden en zal u laten weten indien u eventueel zelf rechtstreeks contact moet opnemen met bepaalde gesprekspartners. Als u zich rechtstreeks richt tot andere gesprekspartners dan de Editions Jacques Brel, let er dan goed op dat u zelf contact opneemt met alle geïnteresseerden, er is geen garantie dat anderen dat voor u zullen doen.

Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen over uw project en indien u gevraagd wordt om een formulier in te vullen, doe dat dan zeer zorgvuldig. Het zal de behandeling van uw dossier vergemakkelijken.

In de meeste gevallen kan de toelatingsaanvraag enkel onderzocht worden als we toegang hebben tot uw werk, werk dat dan ook uit als een project (geluidsmaquette, synopsis, fragment uit de film, ...), speciaal voor het uitoefenen van morele rechten.